Hvad betyder CTR

CTR: Click Through Rate

CTR står for Click Through Rate og er et udtryk for hvor effektive dine online annoncer er. Det betyder helt simpelt forklaret hvor stor en procentdel af dine annoncevisninger der genererer en bestemt ønsket handling.

CTR bruges idag om flere forskellige handlinger, men var i starten (læs inden sociale medier) beregnet på klik. Lad os give et eksempel.

Eksempel på CTR

Hvis du laver en Google annonce som får 1000 eksponeringer (visninger). Udfra de 1000 visninger genererer annoncen 100 klik til din hjemmeside. Så har du en CTR på 10%, fordi en ud af 10 klikker på annoncen.

Sådan beregnes CTR

For at beregne CTR, tager du antallet af klik som annoncen har givet og deler dette med antallet af visninger annoncen har fået. Herefter ganger du resultatet med 100 for, at få det omregnet i procent. Formlen ser derfor således ud:

(Antal Klik / Antal visninger) x 100 = CTR %

CTR bruges nu også om andet en klik. Efter vi er begyndt at annoncere på sociale medier, kan en ønsket effekt af en annonce pludselig også være andet end klik. Det kan f.eks være antallet af interaktioner med en annonce, likes, kommentarer eller delinger. I facebook termer kalder man det for engagement rate, men det er CTR’en man taler om.

Hvad er en god CTR?

Det kan være svært helt at sætte tal på hvad en god CTR er. Men som udgangspunkt mener vi, at opnår dine annoncer en CTR på 2% eller over, kan du være godt tilfreds. Dog skal det siges, at man sagtens kan have langt højere forventninger til en CTR. Det kommer helt an på hvilken annonce der er tale om, og på hvilket medie den præsenteres.
Image