Hvad betyder CPM

CPM er en forkortelse for Cost Per Mille

Oversat betyder det omkostning pr. 1000 visninger. CPM udregnes altid pr. 1000 visninger, og er altså et udtryk for hvad 1.000 visninger af din annonce koster.

En CPM pris kan variere rigtig meget, og er meget afhængig af mediet du annoncerer på. Du vil typiske opleve høje CPM'er hvis du annoncerer på et medie, som har mange unikke brugere der passer ind i specielle målgrupper.

Annoncerer du på Facebook vil du opleve, at CPM'en stiger jo mere du segmenterer din målgruppe. Især på Facebook er CPM'en meget følsom. Hvis eksempelvis din annonce relevans er lav, fordi din målgruppe er forkert, vil din CPM stige.

CPM kan nogle gange være misvisende. Nogle medier kan godt lyde til at have en billig CPM indtil du går dem efter i sømmene.

Et ekspempel kan være. Du har købt bannerannoncer på et website til en CPM 20 (20 kr for 1000 visninger) Websitet kan så godt vælge at vise dit banner 5 gange på samme side til samme besøgende. Også selvom den besøgende aldrig får scrollet siden helt igennem og set dine banner vil de stadig tælle som visninger.

Du skal derfor altid være opmærksom på helt nøjagtigt hvad aftalen lyder på, og evt. lade en professionel gå aftalen igennem inden du skriver under.
Image